CLOUDOS

 

 

 

 

   

 

 

 

Man kan köra CloudOs på en "vanlig persondator som har blivit över" med hela systemet, server och programvara  Serven kan ta emot och serva flera hundra användare i minuten tack vare sessions! Starta flera servrar på skolan då är 2000 elever på en skola inget problem!

 

 

CloudOS.

Servern använder Isapi Dll teknik. Samma teknik som finns på mycket dyra servrar. Man skapar en tråd som gör att programmet lägger sig i minnet och när programkörningen är slut så lägger servern inga tempfiler som fyller upp hårdisken.

 

Ladda ner här en liten Isapi-dll server på 564 kB samt en browser som kör en Delphi-dll från Unigui.com OBS! Får inte säljas! Endast för test! Man kommer att ta betalt för browsern och ExtJS när man själv säljer. Detta är vad man behöver för att få ett mycket snabbt CloudOS system. Systemet innehåller en server och en browser programmerade i Delphi och detta räcker. HTML5 indexfilen innehåller förväntade program. Kan byggas som en meny sökmaskin med  login och har då hundratusen moln program om man indexerar klokt! Programmen kan finnas var som helst. Har funderat länge på en bra lösning. Här är den! Tre komponenter bara. Lösningen är fri! 2012-11-8

Ladda ner servern här! Denna server ligger i Windows.  OBS! Helt ren ifrån virus och byggd för över 12 år sedan. Du behöver bara på datorn ett enkelt operativ typ Minilinux med en browser. Det är slut med dyra operativ! Glöm massa ikoner dom är ute. Meny sök maskinen hämtar program länkarna. Talsyntes,säg till menysöket vad du vill köra.Stora förändringar! Starta och programmera efter mina råd. Operativet och browsern i minne och inget annat.Varje trådlös enhet skapar ett nytt internet. Glöm telefonbolagen, papperstidningar och tryckeri. Man knappar inte längre man talar. Telefon,dator,tv sammansmälter och typ passiva pappers skärmar blir vad vi tittar och skriver på.

 

 

Eftersom ClouOS servern och browsern körs kompilerat tillsammans så kan det inte med någon annan teknik gå snabbare! Använde denna tekniken när jag skrev www.Entireweb.com sökmaskin i början på år 2000. Kommer nu tillbaka som en mycket bra lösning för moln!

 

Länk här till WEBBAS vilket var lösningen då. Till WEBBAS.

 

 

 

 

 

Ett cloud eller moln behöver inte mera än en browser som ovanstående bild.

 

Vad man gör är att skapa en indexfil som har länkar till de program man sedan vill köra i cloudet. Bäst är att indexfilen programmeras i HTML5. Röstsökning i en sökmaskins meny.

 

Dett söket är ett av de bästa multimedia sök som finns och det heter Plist. Här kan man finna snabbt allt vad man vill på i multimedia och lägga i en väntelista. Denna sök appen är en stark kandidat att använda i CloudOS meny indexfile. Testa söket här!

 

Ett moln på en skola behöver bara en browser och en cloudmeny som innehåller de programmen som man behöver inget annat.

 

 

 

 

Sök upp Ext JS 3,4 eller senare ver. och ladda ner provet och lägg i /Web. Skall du sälja din lösning så kostar det ung 500 dollar för Ext. som innehåller testprov med många bra exempel. Skriv i din browser http://127.0.0.1 så kommer Ext JS igång. Här finns ordbehandlare, kalender, forum, feed, bild tittare m.m. Du kan själv titta här på alla möjligheterna! Exempel test här..UniGui.com

 

 

 

Nu kan du utveckla fina cloudprogram men du får betala för UniGus programvara. Priset är i dagsläget inte bestämt.

 

 

Du lägger märke till att alla sidorna körs i isapi dll. Nu kan du ha stor nytta av den lilla severn som klarar detta, när du utvecklar och testar nya funktioner.

 

Demo test

 

Man kan kalla cloud computing på olika sätt. Ett är software-as-a-service, där företag betalar varje månad för att använda cloud via Internet, men i plattform-som- a-service där företaget betalar varje månad för någon annans cloud som värd för sina program, typiskt anpassade och utvecklade applikationer.  Så finns infrastruktur-as-a-service , IaaS, där företag hyr ut all hårdvaran så att man  kan sätta upp cloudet på det sätt som passar företaget och använda det på plats. Det finns två versioner av IaaS molnet. Den ena är en "offentlig moln" liknande den typ av moln som erbjuds av Amazon, Rackspace, HP och andra, där hårdvaran finns i deras eget datacenter. Det innehåller tex,tjänster, uppdatering och lagring tillhandahålles externt.

 

Den andra är den så kallade privata moln, där en kopia av företagets offentliga moln placeras i kundens eget datacenter. Här kan man köpa tjänsterna så att ett utomstående företag  fortfarande äger hårdvaran och ansvarar för dem. De äger även maskinvaran och sköter den. Man betalar bara för det man använder. Många företag erbjuder privata moln. Priserna för detta börjar på höga belopp.

 

Med CloudOs server och browser så kan man lägga flera servrar med olika program som man behöver. Detta gör att man verkligen kan ha fart på programmen till minimal kostnad eftersom servern är helt fri. Browsern får man betala licens för när den inte användes i öppen miljö ung. 500 $.

 

1: En server med browser Port  80.TrådadIsapi dll kompilerad och blixtsnabb!

2: En server med CAD i moln. Port 81

3: En server med Ordbehandlare , osv. Port 82, 83, 84 osv.

 

 

 

Sedan lagrar man sina sidor på någon bra cloudlagringsplats. Då har man sin privata lagringsplats och molnet kan sedan vara öppet. För en skola kan det bli en förträfflig lösning till priset av att någon lägger upp servern och browser eller tittaren på skolan för då lagrar man lokalt.

 

 

EyeOS är inte fritt i sin sista ver! Utan du får ladda ner OnEye istället .

 

 

Länk till tipps om programmet med servern: Ladda ner OnEye projektet istället.

oneye projekt 

http://www.scribd.com/doc/29350401/Setting-Up-eyeOS-on-a-XAMPP-Server

Denna länk beskriver hur det blir i Linux miljö.

 

Men nästa länk som är ny beskriver hur man gör i MS med sista versionen av EyeOS:

Försök att hitta sista fria nedladdningen.

http://thecustomizewindows.com/2011/09/cloud-os-eyeos-install-on-local-hard-disk-under-windows-7-or-mac/

 

 

 

Så här kan elever läsa om Nobelpriset i fysik 2010 i moln på sin läsplatta i skolan!

Länken finns här

 

Så här kan studenter på högskolan ta del av bra vetenskaplig information!

Länken finns här 

 

Så här kan elever se undervisning i Nobelpriset i fysik 2010 i moln på sin läsplatta i skolan!

Så här kan elever läsa om Nobelpriset i kemi 2010 i moln på sin läsplatta i skolan!

Länken finns här

Så här kan elever se undervisning i Nobelpriset i kemi 2010 i moln på sin läsplatta i skolan!

 

Hur var det innan cloud computing fanns på marknaden?

 

Traditionella affärssystem har alltid varit komplicerade och dyra. Man behöver ett datacenter med lokaler, avbrottsfri strömförsörjning, kylning, stor bandbredd, nätverk, servrar och backup. En komplicerad mjukvaruhantering samt ett team av experter för att installera, konfigurera och köra systemen. Man behöver utveckling, testning, iscensättning av nyproduktion och miljöförbättring.

 

När du lägger ihop dessa komplicerade förfarande är det lätt att se varför de största företagen med de bästa IT-avdelningar har en stor utgiftspost.

 

Var finns nu att ta till?

 

Det skall vi berätta om!

 

Cloud computing är ett bättre sätt att driva företag, förvaltningar eller skolor. Istället för att köra dina program på egna servrar så delar man på ett centralt datacenter. När du använder någon program som körs i molnet så körs programmet i din internetbrowser  typ Explorer, Opera, Firefox eller liknande browsers, då loggar du bara in för att börja använda programmen. Det är kraften i cloud computing.

 

Företag och förvaltningar använder alla typer av applikationer i molnet i dag, som redovisning och kundanpassade applikationer.

 

Skolor kan enkelt spara genom att använda enkla och lätthanterliga läsplattor istället. Idag kostar en platta endast från 800 kr och uppåt. Flera elever får då tillfälle att medverka inom ramarna för de kostnader som är äskade. Kostnader för skolor kan sträcka sig upp till 12000 kr för de datorer som var och en använder i sitt skolarbete. Med en kostnad på 800 kr per enhet så får 15 st elever tillgång till datakraft i stället för en elev! Tänk att en sådan fin lösning finns och nu till det allra bästa med cloud computing, de program som finns i cloudet samt cloud operativet är kostnadsfria! Det OS systemet jag använder kallas ONEYE svensk anpassat och är helt fritt med olika bra program för undervisning! Vilket kan innebära att kanske 12 elever kan erhålla datorresurser i stället för en när man inte behöver betala för dyr mjukvara!

 

Man kan nå cloudservern med vilket operativ som helst bara man har en browser i datorn eller läsplattan. Cloudbaserade program kan vara igång inom ett par dagar. De kostar mindre, eftersom du inte behöver betala dit eget datacenters kostnader samt att du behåller skalbarheten, säkerheten och tillförlitlitligheten för dina program. Plus, uppgraderingar tas om hand för dig, så dina applikationer få stor säkerhet och prestanda och nya funktioner uppdateras automatiskt.

 

Det sätt som du betalar för cloudbaserade applikationer är också annorlunda. Man behöver inte köpa servrar och allt som ingår i en egen serverhall. När dina applikationer körs i molnet, handlar du inte någon hårdvara till dig utan klarar dig med applikation som innehåller en browser. Allt körs i en förutsägbar månatlig eller årlig prenumeration, så att du betalar endast för den itkraft som du verkligen använder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Läsplattan se bild kostar 800:-

 

 

 

 

Om du letar efter en bra prisvärd läsare så ta en titt på denna läsaren som är prissatt under 800 kr. Då erhåller man en läsare med 7 tums färgbildskärm med en upplösning på 800 * 480 punkters 16:9 pekskärm med automatisk rotering. 4000 MB Ram och en DualCore CPU som arbetar i 800Mhz hastighet, 2 GB internt minne. Trådlös Wi-Fi uppkoppling och plats för SD minneskort med upp till 16-32 GB minne. Vilket lagrar 13 tusen foton eller 176 timmars film eller 16 tusen musikstycken eller 64 tusen böcker. Ett stadsbibliotek i fickan!

 

Bäst är emellertid att läsaren har det nya operativet Android inbyggt med Chrome browser.

 

Stöder välkända telefonapplikationer vilket gör att man kan ringa när man har tillgång till ett trådlöst nätverk. Inbyggd mikrofon samt stereo högtalare. Ljudkontakter för in och utgående ljud.

 

Man kan installera så kallade desktop Gadgets, vilket öppnar många fördelar bland annat med en stor mängd fria småprogram.

 

 

Många skolor satsar på ett amerikanskt företag och åker på visningar där till en kostnad av i runda slängar 10 tusen kronor per person. Från en stad åkte 5 personer från en skola. För de 50 tusen som det kostade så hade ungdomarna kunnat bli utrustade med 50 läsplattor med cloudos. 

 

 

 

http://www.eyeos.org/

Eyeos officiella  testsida. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Translated to English

 

    
 

What was before it was cloud computing on market?

Traditional business has always been complicated and expensive.  You need a    data center with offices, uninterruptible power supply, cooling, high bandwidth, networks, servers and backup. A complex software management as well as a team of experts to install, configure and run the systems. We need development, testing, staging of new construction and improvement. When you add up these complex operations, it is easy to see why the largest companies with the best IT departments have a large item of expenditure.

 

Where is now to take?

I shall tell you about it!

 

Cloud computing is a better way to run a business, government or schools.  Instead of running your applications on their own servers so you can share in a central data center.  When you use any programs running in the cloud so the program runs in your internet browser, type Explorer, Opera, Firefox or other browsers, then just sign up to use the programs.  It is the power of cloud computing.

 

Companies and governments are using all types of applications in the cloud today, as accounting and customer-specific applications. 
Schools can easily save by using simple and easy E-reader instead.  Today, a plate costs only 100 dollars and up. Several students will receive the opportunity to participate within the framework of the costs thundered.  Costs for schools can range up to 1200 dollars  for the computers that everyone uses in their schoolwork.  With a cost of 100 dollars per unit to get 12 pc students access to computing power in place of a student!  Please note that this solution is fine now and to the best of cloud computing, the programs are in cloud and cloud operative is free!  Which may mean that perhaps 12 students can obtain computer resources instead of one when you do not have to pay for expensive software! 

You can reach the cloud server with which operational at any time as long as you have a browser in your computer or E-reader plate.  Cloud-based programs can be started within a few days.  They cost less, because you do not have to pay there own data center costs, and that you retain the scalability, security to your applications.  Plus, upgrades taken care of for you, so your applications get high performance and security features and new updates automatically.

 

It means that you pay for cloud-based applications are also different.  You do not have to buy servers and everything included in a separate server room.  When your applications are running in the cloud, do not buy any hardware to you, but you can manage with application that contains a browser.  Everything runs in a predictable monthly or annual subscription, so you only pay for it-power that you actually use. 


 
If you're looking for a good inexpensive reader so take a look at this reader which is priced in SEK 800.  When you receive a reader with 7 inch color monitor with a resolution of 800 * 480 pixel touch screen with 16:9 automatic rotation.  4000 MB Ram and a CPU working at 800MHz speed.  Wireless Wi-Fi connectivity and SD memory cards up to 16-32GB of memory.  Which stores 13 000 photos or 176 hours of video or 16 000 songs or 64 000 books.  A library in your pocket!

Best, however, that the reader has the new Android operative with built-in browser, Chrome.

 

 

Supports well-known phone applications so that you can call when you have access to a wireless network.  Built-in microphone and stereo speaker. Input and output audio.

You can install so-called Desktop Gadgets, which opens many advantages including a large amount of free software.. 

 

Location Data Server can be obtained at very good prices months or annual price 
And at higher bids may be obtained on request quotation.  We also provide installation and hardware and intranet server and Internet servers on site if needed internally. 
  

Or what school who wants to entire classes may have their own E-reader with the opportunity to run the cloud!


Fun!  Many schools are investing in a  company and go on tours where the cost of  the round tubes 10 00 dollar per person.  From a city left 5 people from a school.  For the 50 00 dollars youths had been able to be equipped with 50 e-readers and cloud.  Can you say so?  Yes I think so, all parents pay the tax!  Now, I have now the ability to offer pan-Nordic cloud computing with high security! 
On the links below, you can try some different cloud. 
    
Mobile login select Opera Mobile when it was built in the ordinary browser.

http://www.eyeos.info/
EyeOS official test page.

 

 

 

 http://startforce.com/

 

Starting Force running standard Microsoft software, as well as custom Windows programs, run your internal Web applications, and Force Start your own programs. 
Starting Force offers several multimedia applications. 
Play music and video in HD with real time performance.

Yearly costs 40 dollar in the starting configuration.  But taking extra monthly for office package. 5 GB of free storage.

Java-based and fast.

 

 

 

 


What are we waiting for?  When will the next brilliant scheme? 
Why am I doing with computers?  I started in 1975 with a move to the first computer course in Borås.  Digital's minicomputers.  Worked on radar, television and radio before.  The same radar at Arlanda, Landvetter Heathrow and London.  Remains the same today on the radar are all set. 
 
I saw the typewriter which had mechanical put on the shelf. 
We have the best mechanical calculators and Answers Odner. 
Now we have to be the best in the Cloud!  Think of all school youths may be new technology that is free for everyone to use so what happens?  For me that was dyslexic this world was just what I wished for!  Spell check!  Huh!  My overwriting was like Red Square did not have the right teacher!  Who cares now?  Gutenberg? 

I've been with since there was not operational. 
Assembler were the only ones available.  So I started with Forth as a way, had an operational nature in itself. 
Forth is still, by far all other computer languages and how can I say this? 
Because Forth is Interpreted languages and compilers, and is a Top Down computer language which means that you create primitive assembler programming bit and so you build on!  An example.  Creating the Basic one minute.  Start with the name minute! Program code is like this start with 

:minut do . loop 60 0 sekunds; 


That’s it! 
Then, the second of being created in assembler in Forth! 
Forth controller including the space shuttle, the Saab JAS controllers and my first computer which is in my garden shed.  The power supply was more expensive than the computer TTL circuits!  Have you heard about the Forth, no! 
Why?  Well those who can handle Forth does everything and do not tell anybody and send expensive invoices to NASA and Saab! 
 

 

E-readers in paper and computing power on servers! 

 

A proposal! 
 

Make cellulose magnetic,putt a little iron in the paper. 
Add an array behind cellulose with small islands of high-resolution magnetism. Make paper with hydrogen which is magnetic or otherwise! 
It provides high resolution, cellulose the molecule configuration. Color one half of the cellulose atom black and white second.  Are you in? 
Are all atoms in the 90% angle becomes gray side right? 
Color?  Then we have three with green, blue and red molecular full color on one side nothing on the other, so we have color on paper! Free for those who want to develop this!  The patent is here!  On this side do not forget it!

Now we have a magazine to fold up and put into the breast pocket, take it out and with this paper, we read all the newspapers, books and magazines.  No printing is more!  Factories that make cellulose data sheet and are a huge win for the environment!

 

All horses that Detroit made workless when car was created can you find on the steppe in America?